Seirbhís chúraim do pháistí idir 0 agus 12 bliana d'aois.

I dteach Mhamó tá: 

  • Cóimheas páistí le duine fásta atá i bhfad os cionn na dtreoirlínte íoschaighdeáin, rud a dhéanfaidh cinnte go bhfreastalófar ar riachtanais do pháiste

  • 4 sheomra shainiúla  

seomra na naíonán (0-2 bhliain d'aois)

seomra na dtachrán (2-3 bliana d'aois)

seomra páistí réamhscoile (3-5 bliana d'aois)

seomra iarscoile (5-12 bliana d'aois)

  • Beilte agus sneaiceanna a bhfuil cothú cothrom iontu, atá déanta sa bhaile ag ár chef cónaithe agus a chomhlíonfaidh na riachtanais chothaithe uilig atá ag do pháiste.  

  • Foireann láncháilithe atá oiliúnaithe i ngarchabhair phéidiatraiceach.

  • Múinteoir speisialaithe a dhéanfaidh gníomhaíochtaí a phleanáil do do pháiste agus a dhéanfaidh taifead ar thorthaí foghlama agus forbartha do pháiste.

  • Seirbhís bhailithe/fhágála chuig naíscoil nó chuig bunscoil do pháiste

  • Oiliúint leanúnach le gníomhaireachtaí seachtracha agus nuashonrú leanúnach dár gcleachtas agus dár modhanna oibre ionas go mbeidh muid in ann cúram den chaighdeán is airde a thabhairt do do pháiste.

  • Socruithe solúbtha cúraim a fhreastalóidh ar do chuid riachtanas

  • Carrchlós príobháideach le haghaidh bhailithe nó fhágála

  • Áit dhaingean súgartha taobh amuigh