Seirbhís chúraim do pháistí idir 0 agus 12 bliana d'aois.

Teach Mhamó:

Éiteas s'againn

Fuair mé an inspioráid le tús a chur le Teach Mhamó díreach sular rugadh mo bhuachaill beag, Aodhán. Thuig mé nuair a bheinn ag filleadh ar an obair gur timpeallacht spreagúil, ghrámhar a bheinn ag iarraidh do mo mhac mar sheirbhís chúraim. Nuair a bhí mise beag bhí an t-ádh orm gurb í mo mhamó féin a thug

cúram dom.

 

Bhíodh sí ag imirt cluichí linn agus ligeadh sí dúinn plandaí a chur sa ghairdín. Bhácáladh sí borróga in éineacht linn agus ligeadh sí dúinn pubaill a dhéanamh leis na seanbhraillíní sa seomra suí. I ngan fhios dúinn féin is dár dteagasc a bhí sí i rith an ama; coincheapa simplí matamaitice agus eolaíochta, scileanna foclaíochta agus teanga agus san am céanna bhí sí ag tabhairt tacaíochta dár bhforbairt shóisialta agus mhothúchánach.

Anseo i dTeach Mhamó tuigimid cé chomh deacair agus atá sé do pháiste a fhágáil faoi chúram dhuine eile seachas tú féin agus is é seo an fáth a bhfuil éiteas agus timpeallacht dhearfach teaghlaigh againn. An rud is tábhachtaí dúinn ná go mbíonn do pháiste agus tú féin muiníneach,  compordach.

 

Tuigimid gur duine ann féin atá i do pháiste agus go mbíonn riachtanais agus teastálacha dá c(h)uid féin aige/aici chomh maith le rudaí a bhfuil dúil aige/aici iontu. Ní leor dúinn an dearcadh 'feileann rud amháin do chách'. Is gá go mothóidh do pháiste go bhfuil fáilte roimhe/roimpi, go bhfuil sé/sí slán agus sásta linn.

 

Caithfidh na cúramóirí cosaint, spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do do pháiste. I gcomhpháirtíocht leatsa is féidir linn a dhéanamh cinnte go bhfaighidh do pháiste an dúshraith fhoirfe sheasmhach a chuideoidh leis/léi a c(h)umas iomlán a bhaint amach.