Seirbhís chúraim do pháistí idir 0 agus 12 bliana d'aois

1/7

Teach Mhamó

Tá ceithre sheomra i dTeach Mhamó atá saintógtha le cúram a thabhairt do pháistí idir 0 agus 12 bliana d'aois. Tá gníomhaíochtaí agus áiseanna curtha ar fáil in gach seomra atá  oiriúnach d'ábaltacht agus d'aois na bpáistí. Tá na seomraí feisithe go hiomlán agus tá gach áis curtha ar fáil iontu ionas go mbeidh timpeallacht gheal spreagúil chompordach ann.

 

In gach seomra beidh lá gnóthach lán de spraoi i ndán do na páistí uilig. Tá neart spáis san áit súgartha taobh amuigh le go mbeidh na páistí ábalta bheith ag rith thart, ag cuardach agus ag dreapadh.

 

Molaimid teagmháil a dhéanamh linn ar an ghuthán le cuairt a eagrú ionas go mbeidh tú in ann aon cheisteanna a d'fhéadfadh bheith agat nó ag do pháiste a phlé linn. Chomh maith leis seo, beidh do pháiste ábalta dul i dtaithí ar an áit le feiceáil cad é a shíleann sé/sí dó! 

Táimid ag dúil go mór bualadh leat agus ag súil go mbeidh sibh páirteach i dteaghlach Theach Mhamó.

 

Le meas Nuala agus Foireann Mhamó x

Léiríonn taighde go n-ullmhaíonn luaththaithí foghlama d'ardchaighdeán páistí chun dul chun cinn a dhéanamh sa saol sa todhchaí. Is é an tréimhse is tábhachtaí ó thaobh fhás na hinchinne daonna de ná idir breith agus trí bliana d'aois. Forbraíonn inchinn pháiste mar fhreagra ar thaithí agus ar thimpeallacht an pháiste.